Hvorfor uorginale deler i enkelte tilfeller kan være bedre enn originaldeler

Bildet viser et universalledd for DPH drev. Til høyre er en original tetning fra Volvo Penta. Om den brukes vil tettleppen treffe nøyaktig i slitesporet (markert med grønt) Da vil fortsatt lekkasje være sannsynlig. (olje ut i belgen) Om tetningsringen til høyre velges vil tetteleppen bli sideforskjøvet ca 1 mm og den vil da slite på en helt urørt flate slik det var da drevet var nytt.

I denne sammenheng kan det nevnes at på den eldre generasjon drev 280/290/DPE/DPG har en utskiftbar slitering som kunne byttes. Det kan den ikke på DPH. Derfor har vi for DPH valgt en annen tetningsring for å levere et bedre resultat enn om den originale ble valgt

 

Et annet eksempel er kryssene til 290 drevene. Der har vi istedenfor original valgt en smørbar type.
Vi bruker kun GKN som er kvalitetsleverandør til mellomaksler over hele verden. Må ikke sammenlignes med Kinakryss som selges billig og som ikke har samme kvalitet. 

Originale kryss har ikke smøring og vil før eller senere gå seg tørre med mulighet for større ødeleggelser enn selve krysset. Dette fordi fettet lekker ut av de fire armene som har nålelager .

 

Med smørbare kryss kan man smøre  feks hver gang man bytter belg og da vil krysset mest sannsynlig vare lenger enn resten av drevet.